ارقام نهال هلو | اولین مرکز خرید نهال با مجوز جهاد کشاورزی و گواهی بهداشت
/ / /

ارقام نهال هلو

در مورد هلو بیشتر بدانید
میوه هلو آبدار دارای هسته ای سفت با گوشت زرد و نسبتا سفید و با پوستی مخملی که گوشت آن به هسته چسپیده است. و دارای دو دسته هسته خدا و همچنین هسته چسب تقسیم میگرددند. فروش اینگونه با قیمت مناسب در اختیار باغداران قرار میگیرد.

نهال هلو سبز

کشور سازنده: در اروپا تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 25 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل تابستان، مرداد ماه
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلوچه وحشی (به صورت بذری)
رنگ میوه: پوست این میوه سبز است و لکه هایی قرمز رنگ بر روی آن پوشانده شده است
بار دهی: از سال سوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:3*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 2 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: هم میتوان به صورت خام مصرف کرد و هم میتوان به صورت خشکبار نگهداری کرد.
توضیح : میوه نهال هلو سبز بسیار سفت است و دارای قدرت رشد بالایی میباشد. این میوه گرد است و بسیار پرز دار میباشد.

خرید نهال هلو سبز
نهال هلو سبزنهال هلو انجیری زود رس

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل بهار، اواخر خرداد
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: زرد رنگ ولی مایل به قرمز
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 3 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: هم میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو انجیری زود رس طعمی بسیار شیرین دارد و بافت این میوه بسیار سفت است.

خرید نهال هلو انجیری زود رس
نهال هلو انجیری زود رسنهال هلو انجیری زعفرانی

کشور سازنده: در چین تولید میشود
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: شفتالو
رنگ میوه: زرد زعفرانی میباشد

خرید نهال هلو انجیری زعفرانی
نهال هلو انجیری زعفرانینهال هلو گلدن کوئین

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل تابستان، اوایل تیر
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: زرد رنگ و بسیار خوشرنگ
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 2 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو گلدن کوئین مورد پسند همه نوع عوام میباشد و زعفرانی توزیع میشود.

خرید نهال هلو گلدن کوئین
نهال هلو گلدن کوئیننهال هلو گرین

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل پاییز، اوایل مهر
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: به رنگ سبز و قرمز وجود دارد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 2 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو گرین به هلو پاییزه معروف است.

خرید نهال هلو گرین
نهال هلو گریننهال هلو کاظمی

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل تابستان، اواسط مرداد
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: به رنگ زرد و قرمز وجود دارد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 3 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو کاظمی بسیار درشت میباشد و گوشتی زرد رنگ دارد.

خرید نهال هلو کاظمی
نهال هلو کاظمینهال هلو سرخ ابی

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل تابستان، اواسط مرداد
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: به رنگ زرد و قرمز وجود دارد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 2 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو کاظمی بسیار درشت میباشد و گوشتی سفید رنگ دارد.

خرید نهال هلو سرخ ابی
نهال هلو سرخ ابینهال هلو زعفرانی زود رس

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل تابستان، اواخر تیرماه
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: به رنگ زرد زعفرانی میباشد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 2 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو زعفرانی زود رس دارای هسته جدا میباشد.

خرید نهال هلو زعفرانی زود رس
نهال هلو زعفرانی زود رسنهال هلو رد تاپ

کشور سازنده: در آمریکا تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل بهار، اواخر فروردین
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: به صورتی و قرمز تند میباشد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 2 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو رد تاپ دارای هسته جدا میباشد. قدرت رشد بالایی دارد و گوشت آن فوق العاده سفت است.

خرید نهال هلو رد تاپ
نهال هلو رد تاپنهال هلو خونی

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل تابستان، اواخر تیر ماه
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: به رنگ قرمز تند میباشد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 2 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو خونی بسیار قرمز به رنگ خون میباشد.

خرید نهال هلو خونی
نهال هلو خونینهال هلو جی اچ هل

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل پاییز، اواسط ماه
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: به رنگ قرمز و زرد میباشد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 3 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو جی اچ هل قرمز رنگ میباشد و در بازار فروش خوبی دارد.

خرید نهال هلو جی اچ هل
نهال هلو جی اچ هلنهال هلو فرانسه پیش رس

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل بهار، اواخر اردیبهشت یا خرداد
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: به رنگ قرمز و زرد میباشد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 3 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو فرانسه قرمز رنگ میباشد و زود رس میباشد.

خرید نهال هلو فرانسه پیش رس
نهال هلو فرانسه پیش رسنهال هلو انجیری مالکی

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل تابستان، اواسط مرداد
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: به رنگ سبز میباشد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 3 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو انجیری مالکی بسیار مقاوم میباشد و رنگ گوشت آن سفید است.

خرید نهال هلو انجیری مالکی
نهال هلو انجیری مالکینهال هلو انجیری عسلی

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل تابستان، اواخر تیرماه
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: به رنگ زرد میباشد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 2 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو انجیری عسلی زرد رنگ میباشد و دارای عصر و مزه بالایی است. بافت این میوه سفت میباشد.

خرید نهال هلو انجیری عسلی
نهال هلو انجیری عسلینهال هلو انجیری خونی

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل تابستان، اواخر تیرماه
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: به رنگ قرمز میباشد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 2 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو انجیری خونی دارای بافت سفت است.

خرید نهال هلو انجیری خونی
نهال هلو انجیری خونینهال هلو انجیری پلنگی

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل پاییز، اوایل مهر ماه
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: پلنگی میباشد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 4 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو انجیری پلنگی دارای ماندگاری بسیار بالایی مباشد.

خرید نهال هلو انجیری پلنگی
نهال هلو انجیری پلنگینهال هلو انجیری پاییزه

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل پاییز، اوایل مهر ماه
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: زرد کم رنگ میباشد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 2 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو انجیری پاییزه زرد کم حال میباشد.

خرید نهال هلو انجیری پاییزه
نهال هلو انجیری پاییزهنهال هلو دیر رس آلبرتا

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل تابستان، اواخر تیرماه
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: سفید با گونه های صورتی رنگ میباشد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 2 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو دیر رس آلبرتا سفید است و رگه های صورتی دارد.

خرید نهال هلو دیر رس آلبرتا
نهال هلو دیر رس آلبرتانهال هلو ۶۰ روزه

کشور سازنده: در چین تولید میشود
عمر اقتصادی: عمر متوسط حدود 20 سال میباشد
زمان رسیدن: فصل تابستان، اواسط مرداد
تحمل خشکی: نه خیلی زیاد نه خیلی بالا، نیمه متحمل
تحمل سرما: بین 25 الی 30 C
پایه: آلو وحشی و شفتالو (GF – GN)
رنگ میوه: سفید با گونه های قرمز رنگ میباشد
بار دهی: از سال دوم شروع میشود
فاصله در هرکاشت:۳*3
آبیاری: هر هفته 10 لیتر صورت میگیرد
انبار داری: در 2 ماه صورت میگیرد
نوع مصرف: میتوان به صورت خام مصرف کرد.
توضیح : میوه نهال هلو 60 روزه سفید است و رگه های قرمز دارد.

خرید نهال هلو ۶۰ روزه
نهال هلو ۶۰ روزه


پشتیبانی در تلگرام
پشتیبانی آنلاین
کارشناس شماره 1

سوالی دارید؟ بپرسید

پشتیبانی در واتس آپ
پشتیبانی آنلاین
کارشناس شماره 2

سوالی دارید؟ بپرسید

واتساپ
تلگرام